X

Yazar: 23 Mart 2021

Adobe Photoshop Kısayol Tuşları

Photoshop’ta kullanabileceğiniz bazı kısayol tuşları aşağıda listelenmiştir:

Taşıma ve Düzenleme:

 • V: Taşıma aracını seçer.
 • M: Dikdörtgen seçim aracını seçer.
 • L: Tarama aracını seçer.
 • B: Fırça aracını seçer.
 • E: Silgi aracını seçer.
 • J: Yama aracını seçer.
 • C: Kırpma aracını seçer.

Dönüşüm:

 • Ctrl+T (Cmd+T): Serbest Dönüşüm aracını açar.
 • Ctrl+Alt+T (Cmd+Option+T): Son dönüşümü tekrar uygular.
 • Ctrl+Shift+T (Cmd+Shift+T): Son dönüşümü tekrar eder.

Seçim:

 • Ctrl+A (Cmd+A): Tümü seçer.
 • Ctrl+D (Cmd+D): Seçimi kaldırır.
 • Ctrl+Shift+I (Cmd+Shift+I): Seçimi tersine çevirir.
 • Ctrl+Alt+D (Cmd+Option+D): Renk aralığına göre seçer.

Katmanlar:

 • Ctrl+J (Cmd+J): Seçilen katmanı kopyalar.
 • Ctrl+Shift+N (Cmd+Shift+N): Yeni bir boş katman oluşturur.
 • Ctrl+E (Cmd+E): Seçili katmanları birleştirir.
 • Ctrl+G (Cmd+G): Seçili katmanları gruplar.
 • Ctrl+Shift+E (Cmd+Shift+E): Tüm katmanları birleştirir.

Görüntü İşleme:

 • Ctrl+Z (Cmd+Z): Geri alma işlemini yapar.
 • Ctrl+Alt+Z (Cmd+Option+Z): İleri alma işlemini yapar.
 • Ctrl+Alt+Shift+S (Cmd+Option+Shift+S): İmage Size (Görüntü Boyutu) penceresini açar.
 • Ctrl+Alt+Shift+C (Cmd+Option+Shift+C): Canvas Size (Tuval Boyutu) penceresini açar.
 • Ctrl+Shift+U (Cmd+Shift+U): Resmi siyah beyaz yapar.
 • Ctrl+Alt+Shift+B (Cmd+Option+Shift+B): Auto Levels komutunu uygular.

Bu, Photoshop’ta sık kullanılan bazı kısayol tuşlarından sadece birkaçıdır. Photoshop’un daha fazla kısayol tuşuna sahip olduğunu unutmayın ve gerektiğinde Photoshop kullanım kılavuzuna başvurmanızı öneririm.

Bu Photoshop Klavye Kısayolları Kılavuzunu Kullanma
Photoshop klavye kısayollarının tümü macOS için de çalışacaktır.

Sadece aşağıdaki değiştirmeleri yapın:

MacOS-Windows
Komut-Ctrl
Option = Alt
Delete = Geri Al
Control = Sağ Tıklama

Photoshop Klavye Kısayollarını Bilmeniz Gerekir!
Aşağıda en sık kullanılan Photoshop klavye kısayollarımın 22’si bulunmaktadır.

Bunlar, çıkarılması oldukça kolay olan basit komutlardır ve üretkenliğinizi ve iş akışınızı kesinlikle hızlandıracaktır.

Farklı Kaydet: Komut Shift S
Web için Kaydet: komut kaydırma seçeneği S
Geri Al: Komut Z
Geri Adım: Komut Seçeneği Z
Yinelenen: Komut J
Tüm görünür Katmanları Çoğalt: Command Shift Option E
Ekstraları Gizle: Komut H
Tam ekran: F
Varsayılan renkler: D (siyah ve beyaz)
Flip Ön plan ve arka plan renkleri: X
Başka bir araçta iken el aleti: boşluk tuşunu basılı tutun

Arka plan rengi ile doldur: komut Sil
Ön plan rengi ile doldur: Seçenek Sil
Dolgu iletişim kutusunu açma: Shift Delete
Fırça boyutunu azaltın/artırın: [veya ]
Seçimi Kaldır: Komut D
Son Seçimi Geri Yükle: Shift Komutu D
Boyama aracındayken aracı hareket ettirin: komutu basılı tutun
Herhangi bir boya aracında damlalık: tutma seçeneği
Herhangi bir boyama aracında çapraz saç İmleci: Caps Lock
Şeffaf pikselleri kilitle: /(ters eğik çizgi)
Yazarken düzenlemeler yapın: komut dönüşü

Sayısal Tuş Takımı Klavye Kısayolları!
Klavye Sayısal Tuş Takımı
Sağdaki sayısal tuş takımı bir Mac Klavyesinden gelse de, tüm Photoshop klavye kısayolları Windows için de çalışacaktır.
Katman Opaklığı Ve Araç Opaklığı:
10% : 1 20% : 2 30% : 3
40% : 4 50% : 5 60% : 6
70% : 7 80% : 8 90% : 9
100% : 0
Belirli bir yüzde için tuşların bir kombinasyonunu yapın. (yani %12 opaklık için 1 ve 2)
Akış: Shift (ve yukarıdaki ile aynı)
Ekrana Sığdır: Komut 0
Gerçek Piksel (100%): Komut 1

Kanalı seçim olarak yükle: seçenek komutu 3 (kırmızı), 4( yeşil), 5 (mavi)

Ok Ve” Diğer Tuşlar ” Klavye Kısayolları!
Ok ve” diğer “tuşları” daktilo ” tuşları ve sayısal tuş takımı arasında bulunur. Bu Photoshop klavye kısayolları çoğunlukla nesneleri taşımak veya ekranı farklı bir noktaya taşımak için kullanılır.

Taşıma aracı etkin olduğunda, 1 pikseli bu yönde hareket ettirmek için ok tuşlarından herhangi birine basın. Bir seferde 10 piksel taşımak için Shift tuşunu basılı tutun.

Taşıma aracı etkin değilse, komutu basılı tutun ve ardından OK tuşlarına dokunun ve bir seferde 10 piksel taşımak için shift tuşunu basılı tutun.

Seçim 1 px kopyasını taşı: komut seçeneği (4 ok tuşundan herhangi biri)
10 px seçiminin bir kopyasını taşı: Command Option Shift (4 ok tuşundan herhangi biri)

Ok ve” diğer tuşlar ” kısayolu
” Diğer ” Tuşları:
” Diğer ” Tuşları:
Görünümü sol üst köşeye taşı: Ana Sayfa
Görünümü sağ alt köşeye taşı: son
Yukarı kaydır 1 ekran: sayfa yukarı
Aşağı kaydırın 1 ekran: sayfa aşağı
Sola kaydır 1 ekran: komut Sayfası Yukarı
Sağa kaydır 1 ekran: komut sayfası aşağı
(10 birim taşımak için yukarıdaki dörtten herhangi birinde Shift tuşunu basılı tutun)

Klavye Kısayolları Boyama!
Boyama Photoshop klavye kısayolları herhangi bir boyama veya fırça araçları ile çalışır.

Arka plan rengi ile doldur: komut Sil
(Shift komutu sadece opak pikselleri doldurmak için Sil)
Ön plan rengi ile doldur: Backspace seçeneği
(Yalnızca opak pikselleri doldurmak için Shift seçeneği Sil)
Dolgu iletişim kutusu: Shift Backspace
Arka plan rengi olarak örnek: seçeneği (W / Damlalık)
Herhangi bir boyama aracındayken aracı hareket ettirin: komutu basılı tutun

Herhangi bir boya aracında damlalık: tutma seçeneği
Çapraz saç imleci: Caps Lock
Fırça boyutunu azaltın/artırın: [veya ]
Fırçanın sertliğini azaltın/artırın: Shift [veya Shift ]
Önceden ayarlanmış fırçalar arasında geçiş yapın: < veya >
Geçmiş kaynak durumuna sil: seçenek silgi aracı
Karıştırma modları arasında geçiş yapma: Shift + veya Shift –

Klavye Kısayolları Seçimi!
Tümünü Seç: Komut A
Tüm opak pikselleri seçin: katman küçük resmine Command-click
Ters: Shift Komutu I
Seçimi Kaldır: Komut D
Son Seçimi Geri Yükle: Command Shift D
Tüy Seçimi: Shift F6

Merkezden seçim çerçevesi çizin: tutma seçeneği

Seçime Ekle: Shift
Bir seçimden çıkarma: seçenek
Bir seçim ile kesişir: Shift-Option
Seçimi taşı (1 piksellik artışlarla): Ok tuşları
Seçimi taşı (10 piksellik artışlarla): Shift Ok tuşları
Seçim çizerken Marquee hareket: Tutma Alanı
Katman parlaklığını seçin: Command Option Shift ~ (Windows’ta 2)

Yazı tipi için Photoshop Klavye Kısayolları!
Align Center: Komut Shift C
Sola Hizala: Komut Shift L
Sağa Hizala: Komut Shift R
Par haklı., son satırı sola hizalar: komut Shift J
Par haklı., son satırı zorla: komut Shift F
Paragrafı yasla: komut Shift F
Kalın / Sahte Kalın: Komut Shift B
İtalik / Faux İtalik: Komut Shift I
Alt Çizgi: Komut Shift U
Küçük Kapaklar: Komut Shift H
Seçimi Gizle Göster: Komut H
Otomatik lider: komut kaydırma seçeneği A
0 izleme için: komut kontrolü Shift Q
Tüm kapaklar (açık/kapalı): Command Shift K
Heceleme (açık/kapalı): komut seçeneği Shift H

Blend Modu Klavye Kısayolları!
Karıştırma modlarında da kısayollar var! Hepsini ezberlemek zorunda değilsin. Sadece en sık kullandıkların.

Karıştırma modları arasında geçiş yapma: Shift + veya Shift –

Normal: Shift Seçeneği N
Çözünme: Shift Seçeneği I

Arkasında (sadece Fırça Aracı): Shift Option Q
Sil (sadece Fırça Aracı): Shift seçeneği R

Karartmak: Shift Seçeneği K
Çarpma: Shift Seçeneği M
Renk Yanık: Shift Seçeneği B
Doğrusal Yanık: Shift Seçeneği A

Lighten: Shift Seçeneği G
Ekran: Shift Seçeneği S
Renk Dodge: Shift Seçeneği D
Doğrusal Dodge: Shift Seçeneği W

Bindirme: Shift Seçeneği O
Yumuşak Işık: Shift Seçeneği F
Sert Işık: Shift Seçeneği H
Canlı Işık: Shift Seçeneği V
Doğrusal Işık: Shift Seçeneği J
Pin Işık: Shift Seçeneği Z
Sert Karışım: Shift Seçeneği L

Fark: Shift Seçeneği E
Dışlama: Shift Option X

Renk Tonu: Shift Seçeneği U
Doygunluk: Shift Seçeneği T
Renk: Shift Seçeneği C
Parlaklık: Shift Seçeneği Y

Diğer Yararlı Photoshop Klavye Kısayolları!
Açık belgeler arasında geçiş yapma: komut sekmesi
Son Filtreyi Yinele: Komut F
Son Filtre İletişim Kutusunu Açar: Komut Seçeneği F
Sıfırla iletişim kutusu: seçeneği basılı tutun, iptal sıfırlamaya dönüşür
Son dönüşümü Tekrarla: Command-Shift-T
Seçenekler çubuğundaki alanları vurgulayın: (Tüm araçlar için n/A)
Tuval Boyutu İletişim Kutusu: Komut Seçeneği C
Resim Boyutu İletişim Kutusu: Komut Seçeneği I
Panelleri ve araç çubuğunu Göster/Gizle: Sekme
Panelleri Göster/Gizle: Shift Tab

Hareket ederken nesnenin kenarını tutmayın: kontrolü basılı tutun
Diğer tüm katmanları gizle: seçenek-görünürlük simgesine tıklayın
Dodge veya Burn araçlarının aralığını değiştirme:
(Dodge veya Burn aracı aktif olmalıdır)
Gölgeler: Shift Seçeneği S
Midtones: Shift Seçeneği M
Maç Özetleri: Shift Seçeneği H

Desaturate Sünger aracı: Shift seçeneği D
Doyurmak Sünger aracı: Shift seçeneği S

Bitmap görüntüleri için eşik: Shift Option N

Klavye Kısayolları paneli: Command Option Shift K
Kendi özel kısayollarınızı kontrol etmek veya ayarlamak için

CS6 ve daha yeni Photoshop Klavye Kısayolları
Bulanıklık Galerisi (Alan, İris, Tilt-Shift)
Tuval kullanıcı arayüzünü geçici olarak gizle: H
Bulanıklık maskesini geçici olarak göster: M

Sıvılaştırmak
Yük Son Örgü: M
Ayna Aracı: X

Kırpma Aracı
Kırpma işlemi: geri dönüş
Kırpma iptal: Esc
Kırpma kutusu yönünü değiştir (dikey veya yatay): X
Kırpma kutusunu Sıfırla: Geri Al veya Sil
Kırpılmış alanı gizle ve göster: /
Yeni bir kırpma kutusu oluşturma: Shift Drag
Oranları sınırla: Shift-drag köşe kolu
Düzleştirme aracını çağır: komut
Kırpma kutusunun küçülmesini önle: komut Döndür
Edge’e geçmeyi geçici olarak devre dışı bırak: komut sürükle
Döngü bindirme seçenekleri: O
Döngü bindirme oryantasyonu: Shift O
Ön görüntü (kırpma aracı ve perspektif kırpma aracı): I (yalnızca Creative Cloud)

Yazıcı
Yazdırma ayarlarını Temizle: seçim sırasında boşluk tuşunu basılı tutun
Dosya > Yazdır .

Adaptif Geniş AngleTool Kısayolları
Kısıtlama aracı: C:
Poligon kısıtlama aracı: Y
Hareket aracı: M
El aracı: H
Yakınlaştırma aracı: Z

Kontrol kısayolları
Önizleme: P
Kısıtlamayı Göster: W
Göster Örgü: E
Düzeltme: T
Ölçek: S
Odak Uzaklığı: F
Kırpma Faktörü: R
Atış Olarak: A

Gizli kısayollar arayüzde görünmez
Geçiş Şeffaf Mat: L
Geçici yakınlaştırma: X
Son eklenen çokgen köşesini Geri Al: E

Daha fazlası veya sizin için bizi takip etmeyi unutmayın ANKARA WEB TASARIM