X

Yazar: 12 Mayıs 2016

Ankara Ucuz Web Sitesi

 

Ayrıca bilirkişininAnkara Web Tasarım Ankara Web Tasarım 21964 Ada 6 ve 7 parselin üzerinde tespit tarihi itibariyle sabit tesis olmamasına karşın üzerlerine mıcır dökülü vaziyette işletmenin giriş çıkışında, yükleme ve boşaltmada kullanıldığı, malzeme ve teşhir için basit stand bırakıldığı görülmüştür.

 

Tespite Ankara Web Tasarım 21964 Ada 8 parsel üzerinde sabit olmamasına karşın çimlendirmek ve süs amaçlı basit bitki ve ağaç dikilerek ve işletmenin yaya geçişi için 60 m2 lik kısımda(bu kısım durum haritasında turuncu renk ile gösterilmiştir.) kilit taş döşendiği görülmüştür.’’ tespiti halen daha müvekkilin taşınmazına tecavüzün devam ettiğini açıkça göstermektedir.

 

3.Müvekkillere ait taşınmazlara haksız Ankara Ucuz Web Sitesi  olarak tecavüz edilmesi nedeniyle,

 

  • anılan parsellere tecavüz eden/el atan kişilerin kim/kimler olduğunun,
  • tecavüzün ne zamandan beri sürdüğünün tespiti ile,
  • karşı tarafın kiracısı bulunup bulunmadığının bulunmakta ise kira sözleşmesinin istenmesi

 

talepli mahkemenize yaptığımız başvuru sonucu düzenlenen 10.08.2015 tarihli bilirkişi raporunda müvekkile ait anılan parsellere kimler tarafından tecavüz edildiği ve karşı tarafın kiracısının bulunup bulunmadığı, ve buna ilişkin kira Ankara Ucuz Web Sitesi  sözleşmesinin olup olmadığı hususları tespit edilse de, tecavüzün ne zamandan beri sürdüğünün tespitinin yapılamadığı ‘’Söz Ankara Web Tasarımsu imalatların ne zaman yapıldığına dair bir tespit yapılamamıştır.’’ şeklinde raporda açıkça belirtilmiştir.

 

                        4.Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; bilirkişi raporundaki aleyhe hususları kabul etmiyor ve eksiklerle dolu, tespiti zorunlu hususları ortaya koymayan bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz.

 

Müvekkillere ait taşınmazlara ilişkin; muhatapları aleyhinde tecavüzün meni, taşınmazların eski hale getirilmesi ve ecri misil tazminatı talepli dava açacak olmamamız sebebiyle eksik hususların Ankara Ucuz Web Sitesi   giderilmesi için yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ediyoruz.

 

Sonuç ve İstem                  :Yukarıda anılan nedenlerle; işbu bilirkişi raporuna itiraz                                                         ediyoruz. Müvekkillere ait taşınmazlara ilişkin; muhatapları                                        aleyhinde tecavüzün meni, taşınmazların eski hale getirilmesi ve                                          ecri misil tazminatı talepli dava açacak olmamamız sebebiyle                                             eksik hususların giderilmesi için yeniden keşif ve bilirkişi                                                    incelemesi yapılmasını, tespit masraflarının         karşı taraf ve/veya                                              tecavüzü       gerçekleştirenlere yükletilmesine karar verilmesini                                            saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.29.09.2015