X

Yazar: 11 Mayıs 2016

Ankara Web Sitesi Tasarımı

Öncelikle belirtmek isteriz ki; Ankara Web Tasarım /Karşı davacı evlilik birliğinin sona ermesinde kusurlu olan taraftır. Ankara Web Tasarım /karşı davacı, 27.08.2015 tarihli dilekçemizde de belirttiğimiz üzere Müvekkilin önceki evliliğinden olma evlilik tarihi ve hatta dava tarihi itibariyle reşit olmayan küçük Tasarım ’la baştan beri yaşamak istemediğini ve yaşamaya zorlandığını defalarca beyan ederek TMK 338. Maddesine aykırı davrandığını dolayısıyla evlilik birliğinin sona ermesinde kusurlu olduğunu açıkça ikrar etmiştir. Bu ikrarı karşısında çocuğun eğitimi ve bakımı ile ilgilendiği yönündeki gerçeğe aykırı beyanlarına itibar edilmesi mümkün değildir. Bu husus tanık beyanlarıyla da sabittir.  Şöyle ki;

 

  1. Tanık Burak Gür beyanında ’’…. Web Sitesi ablama oğlunun onlarla yaşamayacağını vadetmişti, oğlan babaannede kalıyordu ancak bir iki hafta birlikte kaldıktan sonra oğlunu da o eve getireceğini söyledi, ablam evlilikleri bozulmasın diye emrivaki yapılmasına rağmen çocuğu kabul etti.’diyerek aslında Ankara Web Tasarım -karşı davacının, müvekkilin oğlunu baştan beri istemediğini yük olarak gördüğünü, müvekkilin oğlunu kendi evine getirmesi kadar doğal bir durumun dahi Ankara Web Tasarım -karşı davacı yanca emrivaki olarak karşılanmasının, Ankara Web Tasarım -karşı davacının TMK 338 maddesine aykırı davrandığını ve evlilik birliğinin sona ermesinde kusurlu olduğunu kendi tanık beyanıyla dahi ispatlamaktadır.

 

  1. Ankara Web Tasarım tanığı Sultan Doğan’ın ‘’… web’in 16-17 yaşlarında bir oğlu olduğunu Web Sitesi Web Sitesi Ankaraa söylemişti.’’  Şeklindeki beyanı da müvekkilin  16-17 yaşlarında oğlu olduğunu, Ankara Web Tasarım -karşı davacının bildiğini, müvekkilin bu durumu hiçbir şekilde saklamadığını ispatlamaktadır. Bunun dışındaki Ankara Web Tasarım  tanıklarının müvekkil aleyhine ilişkin beyanları görgüye dayalı olmayan, kulaktan dolma Ankara Web Tasarım -karşı davacı yanca tembih edilmiş/öğretilmiş  kısacası taraflı beyanlardır. Zira tanıkların hakaret, evden kovma vs. şeklindeki iddiaları mesnetsiz olup tanıklar da bunlara şahit olduklarını hiçbir şekilde beyan etmemiş ve ifadelerinde işbu gerçek dışı vakıaları Ankara Web Tasarım -karşı davacıdan duyduklarını/öğrettiğini doğrular nitelikte’’ Ankara Web Sitesi kovmuş, evden atmış, hakaret etmiş şeklinde ‘’anlatılan olaylara” yani görgüye değil duyuma dayalı beyanlara dayandırmışlardır.

 

Esasen Ankara Web Tasarım  tarafın tanıkları Meriç Gür, Burak Gür,  Tasarım Ankara Web Sitesi, Ankara Web Tasarım nın kardeşi, sultan Doğan ise yakın akrabasıdır ve bir kez dahi müşterek haneye ziyarete gelmemişlerdir. Yani evlilik birliği ile ilgili olarak hiçbir görgüleri ve bilgileri bulunmamaktadır. Ankara Web Tasarım nın kardeşleri ve yakın akrabalarının taraflı aleyhe beyanlarının ise davamızda hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır.

 

Diğer Ankara Web Tasarım  tanıkları Canan Çubukçuoğlu ve Derya Sular’ın da görgüye dayalı hiçbir bilgiye sahip olmadıkları ortadadır.

 

  1. Tanık Ankara WebAkpınar ‘’ Bulunduğumuz ortamda herhangi bir tartışmalarına, kavgalarına geçimsizliklerine tanık olmadım, sadece geçtiğimiz bahar ayında davacı bana eşinin evi boşalttığını söyleyip kendisine refakat etmemi istedi, birlikte lojmana gittik, Ankara Web Tasarım Web Sitesi  Ankaraı kolilerle evden çıkarken gördük’’ şeklindeki beyanında Ankara Web Tasarım -karşı Ankara Web Tasarım nın evden ayrılma olayına bizzat şahit olduğunu, müvekkilin Ankara Web Tasarım -karşı davacıyı evden atma gibi bir durumun söz konusu olmadığını Ankara Web Tasarım -karşı davacının kendi kişisel eşyalarını alarak lojmandan kendi arzusu ile ayrıldığı hususunu yukarıdaki ifadesiyle ispat etmiştir.