X

Yazar: 15 Mayıs 2016

Ankarada Ucuz Web Tasarım

 

  • Kaldı ki; Web Tasarım Ankara tarafın işbu dilekçesinde; “Tarafımızca hazırlanan 02.11.2009 tarihli cevap dilekçemiz ile, Web Tasarım Ankaranın emekliliğe hak kazandığını açıkça kabul ettiğimiz” şeklindeki iddiası karşısında; Web Tasarım Ankara tarafça, Web Tasarım Ankaranın iş akdinin emeklilik nedeniyle sona erdiğinin kabul edildiği ortadadır.

Saygıyla bilvekale sunarız. 18.02.2011

 

 Ankarada Ucuz Web Tasarım    KARŞIYAKA 1. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

Dosya No                  : 2009 / 525 E.

 

 

Ek Bilirkişi Raporuna Ankarada Ucuz Web Tasarım

Beyanda Bulunan

Davalı                                   : Ankara Web Firması İnş. San. ve Tic. A.Ş.

 

 

Konu                          : Sayın Mahkemenizin 01.10.2012 tarihli oturumun 1 nolu ara kararı uyarınca beyanlarımızın sunulması hususudur.

 

Açıklamalar             :

 

  1. Sonuç olarak, önceki itirazlarımıza ek olarak, bilirkişin 28.09.2012 tarihli ek raporuna karşı beyanlarımızı/itirazlarımızı sunar ve işbu davanın reddine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale talep ederiz. 12.10.2012

 

 

 

Konusu                        : Ankarada Ucuz Web Tasarım Takibe, yetkiye, borca, işlemiş ve işleyecek faize, faiz oranına, tüm ferilere ve icra takip dosyasının tamamına vaki itirazlarımızın sunulmasıdır.

 

Açıklamalar                :

 

                                    Müdürlüğünüze ait yukarıda esas numarası belirtilen takip dosyası ile Ankara Web Tasarım Şirket aleyhine icra takibine geçilmiş olup, 7 örnek ödeme emri Ankara Web Tasarım Şirket’e 16.08.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir.  Anılı takibe ilişkin olarak itirazlarımızı yasal süresi içerisinde sunuyoruz;

 

Konu                          Ankarada Ucuz Web Tasarım   : Takibe, yetkiye, borca, işlemiş ve işleyecek faize, faiz oranına, tüm ferilere ve icra takip dosyasının tamamAnkarada Ucuz Web Tasarımına vaki itirazlarımızın sunulmasıdır.

 

Açıklamalar                :

 

Müdürlüğünüze ait yukarıda esas numarası belirtilen takip dosyası ile Ankara Web Tasarım Şirket aleyhine icra takibine geçilmiş olup, 7 örnek ödeme emri Ankara Web Tasarım Şirket’e