X

Yazar: 14 Mayıs 2016

Ankaradaki Web Tasarım

  1. Ayrıca, davanın başından beri defalarca kez belirttiğimiz ve tüm dosya kapsamında sabit olduğu üzere, Web Tasarım Ankara taraf iş akdini 04.2006 tarihinde İSTİFA etmek suretiyle sona erdirmiş olup; ancak 03.04.2006 tarihinde İSTİFA etmiş olduğu bilirkişi raporu ve tanık anlatımları ile sabit olan Web Tasarım Ankara taraf, daha sonra, emekliliğinin geldiği ancak eksik günü olduğunu söyleyerek Ankara Web Tasarım Şirket’ten tekrar girişinin yapılmasını istemiş, Ankara Web Tasarım Şirket de iyi niyetli davranarak 03.04.2006 tarihinde Web Tasarım Ankaranın işe girişini yapmış ve 10.04.2006 tarihinde de çıkışı yapılmıştır.

 

Yani, tarafımızca davanın hiçbir aşamasında Web Tasarım Ankaranın iş akdinin emeklilik nedeniyle sonlandırıldığı şeklinde bir beyanda bulunulmamış olup; aksine her defasında Web Tasarım Ankaranın iş akdini istifa etmek suretiyle haksız olarak sona erdirdiği belirtilmiştir.

 

Nitekim, tüm dosya kapsamından Web Tasarım Ankara 2006 yılında akdin sona ermesinden kısa süre önce emeklilikle ilgili işlemlere girişmiş, 10.03.2006 tarihli dilekçesiyle askerlik borçlanmasından yararlanmayı talep etmiş, kayıtlarda davalı şirkete ait bir işyerinden 04.04.2006 tarihinde tekrar işe giriş ve nihayet 10.04.2006 tarihinde çıkış bildirimi yapılmış, Web Tasarım Ankara 26.04.2006 tarihinde yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunmuş olduğu; yine Web Tasarım Ankaranın SGK şahsi dosyası incelendiğinde, farklı tarihlerde iki kez tahsis talep dilekçesi vermiş olduğu, davalı tanığı Durmuş Güneş’in beyanında, Kocaeli şantiyesinde çalışan Web Tasarım Ankarayla bizzat telefonda görüştüğünü, Web Tasarım Ankaranın oradan telefon ederek günlerinin dolmadığını söyleyip, kendisini Ankara Web Tasarım Şirketin Çiğli şubesinde çalışıyormuş gibi göstermesini istediğini, kendisinin fiilen çalışmadığı halde 10 gün kadar çalışıyor gösterildiği, Web Tasarım Ankaranın 26.04.2006 tarihinde yaşlılık aylığı tahsisi talebinde bulunduğu, Ankara Web Tasarım Şirketin Web Tasarım Ankaranın, eksik emeklilik günlerini doldurması için, tekrar işe giriş bildirimini yaptığı sabit olup;