X

Yazar: 14 Mayıs 2016

İnternet Sitesi Tasarımı Ajansı Ankara

Dolayısıyla, Web Tasarım Ankara tarafın ücret miktarına yönelik tek ispatı sadece kendi beyanı olup, salt Web Tasarım Ankaranın beyanına göre hüküm kurulamaz.

 

  1. WEB TASARIM ANKARA TARAFIN 14.10.2010 TARİHLİ BEYAN

     DİLEKÇESİNE KARŞI BEYANLARIMIZ İnternet Sitesi Tasarımı Ankara

 

  1. Web Tasarım Ankara taraf, 14.10.2010 tarihli beyan İnternet Sitesi Tasarımı Ankara dilekçesinde, “Web Tasarım Ankara tarafından iş akdinin emeklilik nedeniyle feshi gibi bir durumun asla söz konusu olmadığını, Web Tasarım Ankara tarafın emekliliğe hak kazandığına ilişkin kurum yazısının davalı işverene ibraz etmesinin söz konusu olmadığını, Web Tasarım Ankaranın iş akdinin bizzat Ankara Web Tasarım Şirket tarafından feshedildiğini, Ankara Web Tasarım Şirketin Web Tasarım Ankaranın emekliye ayrıldığını bildiğini, Web Tasarım Ankaranın istifa etmesi ve tekrar 03.04.2006 tarihinde işe girmesi ve tekrar 10.04.2006 işe girmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu” beyan etmiştir.

 

  • Öncelikle, iş akdini emeklilik nedeniyle feshetmek ve kıdem tazminatına hak kazanmak isteyen Web Tasarım Ankara işçi, ancak ve ancak, Kuruma başvurarak buradan alacağı emekliliğe hak kazandığını gösterir belgeyi işverene ibraz etmek suretiyle, iş akdini kıdem tazminatına hak kazanarak feshedebilir. Oysaki somut olayda, Web Tasarım Ankara tarafça böyle bir belge Ankara Web Tasarım Şirkete ibraz edilmediği halde salt Web Tasarım Ankara tarafın iyiniyetine ve sözüne güvenerek, Ankara Web Tasarım Şirketçe Web Tasarım Ankaranın eksik emeklilik günlerini doldurması için, 03.04.2006 tarihinde tekrar işe giriş bildirimini yapmasının, Web Tasarım Ankara tarafça, Ankara Web Tasarım Şirketin Web Tasarım Ankaranın emekliliğe hak kazandığını bildiği şeklinde değerlendirilmesi abesle iştigal olup, Web Tasarım Ankaranın iddialarını kabul anlamına gelmemek kaydıyla, Ankara Web Tasarım Şirketçe Web Tasarım Ankaranın emekliliğinin bilinmesinin usulen bir önemi de yoktur. Yasalara ve usule uygun olan, kıdem tazminatına hak kazanmak isteyen Web Tasarım Ankaranın, ilgili Kuruma başvurarak buradan alacağı emekliliğe hak kazandığını gösterir belgeyi işverene ibraz etmek suretiyle, iş akdini feshetmesidir.