X

Yazar: 14 Mayıs 2016

Kurumsal Web Tasarım Firması

 

  1. 09.2012 tarihli ek bilirkişi raporuna karşı, daha önceki dilekçelerimizdeki itirazlarımızı tekrar etmekle birlikte; Web Tasarım Ankara taraf, Ankara Web Tasarım Şirket nezdinde 19.03.2004 tarihinde Ankara Web Tasarım Şirket’in Çiğli fabrikasında çalışmaya başlamış, 14.04.2004 tarihinde buradaki işinden ayrılmış; 15.04.2004 tarihinde Ankara Web Tasarım Şirket’in Aliağa şantiyesinde çalışmaya başlamış, 30.06.2005 tarihinde buradan ayrılmış; 05.07.2005 tarihinde Ankara Web Tasarım Şirket’in Kocaeli şantiyesinde çalışmaya başlamış, 03.04.2006 tarihinde İSTİFA ederek işinden ayrılmıştır; bu durumda Web Tasarım Ankaranın Ankara Web Tasarım Şirket nezdinde olmayan çalışmalarından Ankara Web Tasarım Şirketi sorumlu tutmak HAKKANİYETE aykırı olup; bilirkişi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kuzu’nun işbu tespitlerinin kabulü mümkün olmayıp; aksine diğer bilirkişi Gülümden Ürcan’ın her Kurumsal Web Tasarım Firması iki raporunda da belirttiği gibi Ankara Web Tasarım Şirketin Web Tasarım Ankaranın 19.03.2004 – 03.04.2006 tarihleri arasındaki çalıştığı yönündeki görüşünün benimsenmesi gerekmektedir.    

 

  1. Yine, Web Tasarım Ankaranın yıllık izin alacağı olduğu kabul anlamına gelmemek kaydıyla, Ankara Web Tasarım Şirket bünyesinde yaklaşık 4 yıl çalıştığını iddia eden Web Tasarım Ankaranın hiç izin almadan bu kadar uzun süre çalıştığının kabul edilmesi her şeyden önce hayatın olağan akışına aykırı olup;bilirkişinin, Web Tasarım Ankaranın hiç yıllık izin kullanmaksızın çalıştığı iddiasını kabul ederek, işbu Yargıtay içtihadına itibar Kurumsal Web Tasarım Firması etmeksizin görüş bildirmesi haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Zira Web Tasarım Ankara tüm izinlerini kullandığı halde, Web Tasarım Ankaranın işten çıkış tarihinin çok eski olması ve işbu davanın yıllar sonra açılması nedeniyle, Web Tasarım Ankaranın işyeri şahsi sicil dosyası, yıllık izin belgeleri vs. belgelere ulaşılamamaktadır. Ayrıca, Web Tasarım Ankara projelerde çalışmış olup, bir projenin Kurumsal Web Tasarım Firması bitmesi ile bir sonraki projenin başlaması arasında geçen zamanda boşta olduğu, çalışmadığı dahi dikkate alındığında Web Tasarım Ankaranın yıllık izin alacağı talebinde bulunması abesle iştigaldir ve kabul edilemez.

 

ANKARA TARAFÇA HİÇBİR ZAMAN BÖYLE BİR BELGE Kurumsal Web Tasarım Firması MÜVEKKİL ŞİRKETE SUNULMAMIŞTIR.

 

O halde, usul ve yasa uyarınca, iş akdini emeklilik nedeniyle feshetmek ve kıdem tazminatına hak kazanmak isteyen Web Tasarım Ankara işçi, ancak ve ancak, Kuruma başvurarak buradan alacağı emekliliğe hak kazandığını gösterir belgeyi işverene ibraz etmek suretiyle, iş akdini kıdem tazminatına hak kazanarak feshedebilecek olup; somut olayda, Web Tasarım Ankara tarafça böyle bir belgenin Ankara Web Tasarım Şirkete ibraz edilmediğini sabit olduğundan ve ayrıca, yargılama sırasında da Web Tasarım Ankara tarafça bu hususu ispatlar bir belgenin de dosyaya sunulmadığından; Web Tasarım Ankara tarafın kıdem tazminatına hak kazandığı yönündeki ek bilirkişi raporuna itibar edilmesi mümkün değildir.