X

Yazar: 12 Mayıs 2016

Mobil Uyumlu Web Sitesi

 

  1. Tanık beyanlarıyla Ankara Web Tasarım -karşı davacının evlenerek eş durumundan eşinin tayin olduğu İzmir’e tayin istemesi büyük bir fedakarlık ve gelir kaybı şeklinde lanse edilmesine anlam vermek mümkün değildir. Zira Ankara Web Tasarım müvekkilin İzmir’e  tayin olduğunu bilerek evlenmiştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere Ankara Web Tasarım , bir yandan eşinin görev yeri olan İzmir’e tayinini istemesi nedeniyle maaşının 1.200.TL. düştüğünü, evlenmesi nedeniyle maddi olarak zarar gördüğünü, boşanma nedeniyle en azından eşinin desteğinden yoksun Mobil Uyumlu Web Sitesi kalacağını iddia ederken, diğer yandan ev eşyalarına katkıda bulunduğunu, aylık 2.200.TL. kredi borcu olduğunu iddia etmekte kendi içinde çelişmektedir. Geliri yoksulluk nafakası talep edecek düzeyde düşük ise, eve, eşyalara ve düğün masraflarına nasıl katkı sağlamıştır? Katkı sağlayacak kadar geliri var ise nasıl tedbir/yoksulluk nafakası talep etmektedir.

 

  1. Ankara Web Tasarım /Karşı davacı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 50. Yıl Anadolu Lisesinde branş öğretmenidir, devlet memurudur, bakmakla yükümlü olduğu kendisinden başka hiç kimse de bulunmamaktadır. Tunceli’de adresinde kendisine ait bir evi dayalı döşeli olarak Ankara Web Tasarım nın kullanımına hazır vaziyette beklemektedir. Yani boşanmakla yoksulluğa düşeceği iddiası doğru değildir. Oysa ki, Müvekkilin bakmakla yükümlü olduğu bir oğlu, ödemekte olduğu lojman kirası, evlilik için yaptığı giderlerin boyunu aşması nedeniyle evlilik birliği içerisinde kredi taksiti ve bir evin geçimine yönelik giderler bulunmaktadır. Tedbir/yoksulluk nafakası talep edebilmek için ihtiyaç içinde olmak gerekir. İyi bir gelire sahip devlet memuru olan, Tunceli’de eşyaları ile birlikte bir evi bulunan Ankara Web Tasarım -karşı davacının kardeşi  Tasarım Gür’de ‘’evlilik öncesinde ablamın parası ile araba alındı… ablamın Tunceli’ de yaşamı ve kariyeri vardı…normalde müdür baş yardımcısıydı ‘’ şeklindeki beyanlarıyla Ankara Web Tasarım -karşı davacının ekonomik durumunun çok iyi olduğunu ispatlamıştır.  Tekrar belirtmek isteriz ki;

 

Mobil Uyumlu Web Sitesi. Hukuk Dairesinin Mobil Uyumlu Web Sitesi. 08.04.2004 tarihli kararı; “Türk Medeni Kanununun 338/1. maddesine göre “Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler.” Tanık beyanlarına göre üvey çocuklarına özen ve ilgi göstermeyen Ankara Web Tasarım  kadın boşanmaya neden olan hadiselerde tamamen kusurludur. Kusurlu eş yararına maddi tazminat ( TMK. mdm. 174/1 ) ve yoksulluk nafakası ( TMK. 175 ) verilmesi doğru bulunmamıştır.” Şeklindeki kararı uyarınca, yoksulluğa düşmesi sözkonusu bile olmayan, kusurlu olan Ankara Web Tasarım nın TMK. 175. Maddesi gereğince Müvekkilden yoksulluk nafakası talep etmesi mümkün olmadığı gibi, tam aksine, kendi kusuruyla evlilik birliğinin sonlanmasına sebep olan avalının talep ettiğimiz 30.000.TL. manevi tazminat ödemekle yükümlü tutulması gereklidir.

 

            Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, Mobil Uyumlu Web Sitesi aleyhe tanık beyanlarını kabul etmediğimizi bildirir ve davamızın kabulü ile karşı davanın reddine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 02.03.2016