X

Yazar: 12 Mayıs 2016

Responsive Web Tasarım

İTİRAZ NEDENLERİMİZ   CMK 100’deki koşullar oluşmamıştır:

Şüphelinin kaçma şüphesi yoktur. Responsive Web Tasarım Şüpheli delilleri karartamaz. Zira, suçun delili iddia edilen araçları rızaen, zaten emanete teslim edilmiştir. Şüphelinin tanıklar, mağdur veya başkaları üzerinde baskı kurma olasılığı da yoktur. Zira mağduriyetin giderilmesi için çabalamaktadır. Ayrıca, tutuklama kararı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5.maddesindeki koşullarla Anayasa’nın 19/3 hükümleri de dikkate alınarak verilmelidir. Bu koşulların şüpheli bakımından oluşmadığı kanısındayız.   Tutuklama en son tedbirdir: CMK 109’daki adli kontrol kurumunun tutuklamaya göre öncelikle uygulanması gerekir. Tutuklama en son tedbirdir. Mahkeme,öncelikle adli kontrolü uygulamadan tutuklamaya hükmetmemelidir. AİHM de içtihadlarında tutuklamanın en son önlem olarak uygulanması gerektiğinden bahsetmekte; başka bir önlemle tutuklamadan sağlanan yarar sağlanabilecekse, tutuklama yoluna gidilmemesi gerektiğini söylemektedir.

HUKUKİ NEDENLER : CMK 101/5 ve 267,268 vd maddeleri.

SONUÇ ve İSTEM : Belittiğimiz nedenler ve mahkemenin kendiliğinden takdir edeceği nedenlerle:

1-) Şüpheli hakkındaki tutuklama kararının İTİRAZEN KALDIRILMASINI Responsive Web Tasarım ve şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesini,

2-) Mahkeme aksi görüşte ise, tutuklama kararının CMK 109 vd hükümleri gereğince‘’adli kontrole’’ çevrilmesini; Şüpheli müdafii olarak saygılarımla talep ederim.07.12.2015