X

Yazar: 14 Mayıs 2016

Ucuz Web Tasarım Firması Ankara

 

10.10.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir.Ucuz Web Tasarım Ankara  Anılı takibe ilişkin olarak itirazlarımızı yasal süresi içerisinde sunuyoruz;

 

  1. Öncelikle, Ankara Web Tasarım Şirket’in Ucuz Web Tasarım Ankara adresi İzmir olduğu için işbu icra takibinin İzmir İcra Müdürlüklerinde açılması gerekmektedir. Bu nedenle, icra dairesinin yetkisine itiraz ediyoruz.

 

  1. Alacaklı tarafından Ankara Web Tasarım Şirket aleyhine girişilen işbu icra takibine ilişkin olarak Ankara Web Tasarım Şirketin, alacaklı tarafa doğmuş/doğacak hiçbir borcu bulunmamaktadır.

 

  1. Kaldı ki, borcu kabul anlamına gelmemek kaydıyla, Ankara Web Tasarım Şirket alacaklı tarafça daha önce temerrüde düşürülmemiş olup; bu nedenle işlemiş faiz talep etmesi mümkün olmadığından, işlemiş faize itiraz etmekteyiz. Yine, kabul Ucuz Web Tasarım Ankara anlamına gelmemek kaydıyla, takip dayanağı alacak kalemleri açısından talep edilebilecek olan faiz oranı %9 oranında yasal faiz olup; %17,75’lik faiz oranına da itiraz etmekteyiz.

 

  1. Ankara Web Tasarım Şirket’in alacaklı tarafa hiçbir borcu bulunmadığı ve alacaklı tarafın Ankara Web Tasarım Şirket aleyhinde alacak talebinde bulunulmasının hiçbir yasal dayanağı olmadığından; alacaklı tarafından icra takibine konu edilen borcun tamamına, icra dairesinin yetkisine, hiçbir borcu bulunmaması nedeniyle takibe, işlemiş ve işleyecek faize, faiz oranına, tüm fer’ilere ve icra takip dosyasının tamamına itiraz ediyoruz.

 

Sonuç ve İstem           : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle; yetkiye, takibe, borca, işlemiş ve işleyecek faize, faiz oranına, tüm ferilere ve icra takip dosyasının tamamına vaki itirazlarımızın kabulü ile Ankara Web Tasarım Şirket aleyhinde girişilen icra takibinin İTİRAZIMIZ DOĞRULTUSUNDA DURDURULMASINA karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. 11.10.2012

 

  1. Öncelikle, Ankara Web Tasarım Şirket’in adresi Çiğli/İzmir olduğu için yetkili icra dairesi Karşıyaka İcra Müdürlükleridir ve işbu icra takibinin Karşıyaka İcra Müdürlüklerinde açılması gerekmektedir. Bu nedenle, icra dairesinin yetkisine itiraz ediyoruz.
  2. Alacaklı tarafından Ankara Web Tasarım Şirket aleyhine girişilen işbu icra takibine ilişkin ödeme emrinde belirtilen takip dayanağı alacak kalemlerine ilişkin olarak Ankara Web Tasarım Şirketin, alacaklı tarafa doğmuş/doğacak hiçbir borcu bulunmamaktadır.
  3. Kaldı ki, borcu kabul anlamına gelmemek kaydıyla, Ankara Web Tasarım Şirket alacaklı tarafça daha önce temerrüde düşürülmemiş olup; bu nedenle işlemiş faiz talep etmesi mümkün olmadığından, işlemiş faize itiraz etmekteyiz. Ayrıca, yine borcu kabul anlamına gelmemek kaydıyla, takip dayanağı alacak kalemleri açısından talep edilebilecek olan faiz mevduat faizi olabilir ki; mevduat faizi de %6 oranında olduğundan; %18’lik faiz oranına da itiraz etmekteyiz.
  4. Ankara Web Tasarım Şirket’in alacaklı tarafa hiçbir borcu bulunmadığı ve alacaklı tarafın Ankara Web Tasarım Şirket aleyhinde alacak talebinde bulunulmasının hiçbir yasal dayanağı olmadığından; alacaklı tarafından icra takibine konu edilen borcun tamamına, hiçbir borcu bulunmaması nedeniyle takibe, işlemiş ve işleyecek faize, faiz oranına, yetkiye, tüm fer’ilere ve icra takip dosyasının tamamına itiraz ediyoruz.

Sonuç ve İstem          : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle; takibe, yetkiye, borca, işlemiş ve işleyecek faize, faiz oranına, tüm ferilere ve icra takip dosyasının tamamına vaki itirazlarımızın kabulü ile Ankara Web Tasarım Şirket aleyhinde girişilen icra takibinin İTİRAZIMIZ DOĞRULTUSUNDA DURDURULMASINA karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. 23.08.2012

 

Eki :  Onanmış vekaletname sureti.