X

Yazar: 14 Mayıs 2016

Web Tasarım Firmaları Ankara Web

Web Tasarım Ankaranın 26.04.2006 tarihinde yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunduğu da dikkate alındığında, iş sözleşmesinin WEB TASARIM ANKARA İŞÇİ TARAFINDAN İSTİFA ETMEK SURETİYLE FESHEDİLDİĞİ KUŞKUYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE MÜVEKKİL ŞİRKETÇE İSPAT EDİLDİĞİ ORTADADIR. Nitekim, işçi tarafından yapılan istifa herhangi bir şekil şartına bağlı bulunmadığı gibi, bu şekil şartının Web Tasarım Ankara tarafından yerine getirilmemesinin; Web Tasarım Ankaranın istifa ettiğine dair yazılı bir belgeyi Ankara Web Tasarım Şirkete sunmamış olmasının  Ankara Web Tasarım Şirket açısından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır, zira başından beri izah edildiği gibi  Web Tasarım Ankaranın iş akdini istifa etmek suretiyle kendisinin feshettiği Ankara Web Tasarım Şirket tarafından ispat edilmiş olup; iş akdini istifa etmek suretiyle kendisi fesheden Web Tasarım Ankaranın kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacağı açıktır.

 

Usul ve yasa hükümleri uyarınca, kabul anlamına gelmemek kaydıyla, işçinin emeklilik nedeniyle iş akdinin haklı nedenle feshedilmesi ve kıdem tazminatına hak kazanılabilmesi hususu; Web Tasarım Ankara tarafında kabulünde olduğu üzere, ancak ve ancak Web Tasarım Ankara tarafça yaşlılık aylığı tahsisine hak kazandığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı belgeyi Ankara Web Tasarım Şirkete ibraz etmesi halinde mümkündür ki; başından beri belirttiğimiz üzere, WEB TASARIM