X

Yazar: 12 Mayıs 2016

Web Design Hazırlatma

Kaymakamlığınızın muhtaç kişilere verdiği aylıktan faydalanmak istiyorum. Ekte yer alan ve ikametgahımın bağlı olduğu Muhtarlıktan alınmış Fakirlik kağıdında izah edilen bilgilerin doğruluğunu kabul ve tasdik ederim. Ankara Web Tasarım Muhtaçlık durumumda değişiklik olduğu takdirde bu durumu Kaymakamlığınıza bildireceğim. Bildirmediğim tespit edildiği takdirde tarafıma yapılan ödemeleri yasal faizi ile birlikte Web Sitesi Hazırlatma kurumunuza defaeten ödeyeceğimi , gerçeğe aykırı belge ya da beyanım tespit edilirse hakkımda yasal işlem başlatılmasını kabul ve taahhüt ederim. Gereğini saygılarımla arz ederim.

1. 10.08.2015 tarihli bilirkişi raporunda “davaya Ankara Web Tasarım edilen parseller üzerinde ANKARA WEB TASARIM YAPI MARKET isimli firmanın faaliyet gösterdiği görüldü.Tespit isteyen vekili tarafından dilekçesi ekinde sunulan ve tespite Ankara Web Tasarım olan 21964 Ada 6-7-8 parsellerin doğusunda el atmanın gösterildiği 3506-95 nolu LİHKAP bürosunca tanzim edilen Aplikasyon krokisinde gösterilen yapıların bir bölümünün zeminden kaldırıldığı ancak zemin döşeme izlerinin zeminde mevcut olduğu görüldü…..

Tespite Ankara Web Tasarım 21964 Ada 6 ve 7 parselin üzerinde tespit tarihi itibariyle sabit tesis olmamasına karşın üzerlerine mıcır dökülü vaziyette işletmenin giriş çıkışında, yükleme ve boşaltmada kullanıldığı, malzeme ve teşhir için basit stand bırakıldığı görülmüştür.

Tespite Ankara Web Tasarım 21964 Ada 8 parsel üzerinde sabit olmamasına karşın çimlendirmek ve süs amaçlı basit bitki ve ağaç dikilerek ve işletmenin yaya geçişi için 60 m2 lik kısımda(bu kısım durum haritasında turuncu renk ile gösterilmiştir.) kilit taş döşendiği görülmüştür.

Söz Ankara Web Tasarımsu imalatların ne zaman yapıldığına dair bir tespit yapılamamıştır.

Keşif esnasında işletmede bulunmadığından ölçüm için gidildiğinde tarafımıza sunulan Kira Sözleşmesi, Karşıyaka 1. Sulh Hukuk Mahkemesince 2004/776E. ve 2004/592K sayılı vasiliğin değiştirilmesine ilişkin ilam ve Ankara Web TasarımYAĞCI’nın Kimlik Fotokopisi ektedir. ” şeklinde tespitte bulunulmuştur.

2.Bilirkişi raporunda da tespit edildiği üzere müvekkile ait nolu parseller müvekkilin bilgisi olmadan, rızası dışında kullanılmış, haksız olarak tecavüz edilmiştir. Bilirkişi raporunda ‘’yapıların bir bölümünün zeminden kaldırıldığı ancak zemin döşeme izlerinin zeminde mevcut olduğu görüldü….. ‘’ şeklinde yapılan tespitin karşı tarafın bir süre müvekkile ait taşınmazı müvekkilin rızası ve ya muvafakati dışında kullandığını ispatlamaktadır.