X

Yazar: 12 Mayıs 2016

Web Sitesi Ajansları

Müvekkil’in, muristen intikal eden mallar Web Sitesi üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için temini gereken mirasçılık belgesinin verilmesi talebiyle Sayın Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

Hukuki Nedenler    : Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

 

Deliller                      :  Nüfus kayıtları, Ölüm Belgesi, ikamet izni, Pasaport ve sair yasal deliller.

 

Sonuç ve İstem       : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; tarafımıza mirasçıları Web Sitesi ve yasal miras paylarını gösteren mirasçılık belgesi verilmesine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.
…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :…….

VEKİLLERİ :…….

DAVALILAR :…….

KONU :……. Manevi ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……. Maddi Tazminatın ../../…. tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte Davalılardan Müştereken ve Müteselsilen Tahsili Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilemiz 1995 yılının Kasım ayı içerisinde göğsündeki Ankara Web Tasarımrahatsızlık nedeniyle ……. Hastanesine başvurmuştur. Muayenesini yapan diğer davalı ……. müvekkilemizi gerekli tahlillerin yapılması için ……te Bulunan diğer davalı …….na sevk etmiştir.

2-…….nda ……. tarihinde müvekkilemizin göğsünden parça alınmış ve incelenmiştir. Daha sonra müvekkilemiz …….ndan almış olduğu ……. tarihli patoloji raporunu …….’ya götürmüştür. ……., …….ndan verilen patoloji raporunu incelemiş ve müvekkilemize meme kanseri teşhisi koymuş ve hastalığın ilerlemiş olduğu gerekçesiyle ameliyat olması gerektiğini söylemiştir.

3-Bunun üzerine yine aynı doktor tarafından ……. tarihinde yapılan ameliyatla müvekkilemizin göğsü alınmıştır. Ameliyattan sonra müvekkilemizin alınan göğsü ../../…. tarihinde yeniden …… Labaratuvarında incelenmiş ve ../../…. tarihinde patoloji raporu verilmiştir. Bu raporu da inceleyen davalı Dr………. kanser teşhisinin doğru olduğunu söyleyerek müvekkilemizi radyoterapi tedavisi için ……. Eğitim Hastanesi Onkoloji ve Nükleer Tıp Merkezine sevk etmiştir.

4-……… Hastanesinde müvekkilemizin tedavisine başlanmadan önce müvekkilemize yeni testler yapılması gerektiği ve bunun içinde …….’te kendisinden alınan materyalleri getirmesi gerektiği söylenmiştir. Bunun üzerine …….. Laboratuarından alınana materyaller incelenmek üzere ……… Hastanesine götürülmüş ve Hastane Labaratuvarında incelenmiştir.

5-Muayene ve test sonuçları neticesi ……. Hastanesi Onkoloji Kliniği Web Sitesi Doktoru müvekkilemize kanser olmadığını beyan etmiştir. Kanser olmadığını ve yanlış teşhis sonucu göğsünün alındığını öğrenen müvekkilemiz büyük bir şok yaşayarak mağduriyetinin farkına varmıştır.

6-Müvekkilemiz bu gelişmeler neticesinde hem bedensel hem de ruhsal anlamda büyük bir çöküş yaşamıştır. Eşi ve çocukları da Ankara Web Tasarımbu olayın sonucu olumsuz etkilenmişler, aile olarak üzüntü ve huzursuzluk yaşamışlardır. Müvekkilemiz henüz 41 yaşında olup ileride yaşayacağı hayatında gereksiz yere alınan göğsünün acı ve elemini yaşayacağı, eksikliğini hissedeceği açıkça ortadadır.

7-Ayrıca müvekkilemiz hastane ilaç yol gibi çeşitli masraflar yapmasıyla maddi anlamda da kayıpları olmuştur. Müvekkilemiz gereksiz olarak alınan göğsünün yerine hiç olmazsa estetik olarak görünümünü düzeltmek amacıyla protez göğüs yaptırmak ihtiyacını duymaktadır. Bunun maddi yükünü müvekkilemizin karşılaması mümkün değildir. Bu nedenle maddi tazminat talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

8-Bu gelişmelerin sorumluluğu iki defa art arda hatalı rapor veren …… Laboratuarı ve bu laboratuarın verdiği Ankara Web Tasarımilk rapor üzerine hiçbir yeni tetkik ve teste gerek duymadan ameliyatı yapan müvekkilemizle arasında vekalet ilişkisi bulunan ve bu ilişkiyi kötüye kullanan doktor ve doktorun bağlı olduğu …… Genel Müdürlüğüdür.

9-Yukarıda bahsedilen sebepler ve gelişmeler ışığında müvekkilemizin Web Sitesi mağduriyetinin azda Ankara Web Tasarım olsa giderilmesi bakımından Mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER : BK., HUMK., İlgili Mevzuat

KANITLAR : Patoloji Raporları, Hastane Kayıtları, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ : 14 Gündür

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……. maddi ve ……. manevi tazminatın ../../…. tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama Web Sitesi giderlerinin davalılara yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.