X

Yazar: 14 Mayıs 2016

Web Tasarım Firması Ankara

 

Ancak, “dosyada davalı tarafından açıklanmış bir fesih bildirimi bulunmadığı gibi, çalışması Web Tasarım Ankaradan daha önce sona ermiş Web Tasarım Ankara tanıklarının akdin sona ermesine ilişkin doğrudan tanıklığı bulunmamakta olup, Web Tasarım Ankaranın 26.04.2006 tarihinde yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunduğu da dikkate alındığında, iş sözleşmesinin emeklilik nedeniyle işçi tarafından feshedildiği ve bu nedenle Web Tasarım Ankara tarafın ihbar tazminatı alacağının bulunmadığı açıkça belirten bilirkişi raporu karşısında; Web Tasarım Ankara tarafın Ankara Web Tasarım Şirket nezdindeki işinden İSTİFA etmek suretiyle ayrıldığı, yani iş akdinin davalı Ankara Web Tasarım Şirketçe değil, Web Tasarım Ankara işçi tarafından feshedilmiş olduğu ve bu nedenle Web Tasarım Ankaranın bu tarihten önceki yıllara ilişkin çalışması nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatı talebinde bulunamayacağı ortadadır.  

 

  1. Web Tasarım Ankara taraf bila tarihli bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde “Web Tasarım Ankara tarafın aylık ücretinin 5.000,00-TL olduğu, o tarihlerde Web Tasarım Ankara gibi proje müdürü olarak çalışan bir kişinin ne kadar ücret aldığının araştırılmadığını” beyan etmiştir.

 

Oysa ki, Web Tasarım Ankaranın işten ayrıldığı tarihteki son maaşı 999,90-TL. olup, Web Tasarım Ankaranın işten ayrıldığı tarihe kadar olan tüm ücretleri de kendisine ödenmiştir. Nitekim, somut olayda, Web Tasarım Ankara – işçinin iddia ettiği gibi Web Tasarım Ankara ile Ankara Web Tasarım Şirket arasında Web Tasarım Ankaranın ücretinin 5.000-TL. olacağına ilişkin bir anlaşma, sözleşme, teklif vs. belge bulunmadığı gibi, Ankara Web Tasarım Şirketin hiçbir zaman böyle bir taahhüdü de olmamıştır. Bu nedenlerle, Web Tasarım Ankara tarafın, hiçbir yasal dayanağı olmayan, yazılı delille ispat etmesi gerektiği halde salt kendi beyanlarından ibaret işbu iddiasına itibar edilmesi mümkün değildir.  Nitekim, dinlenen tanıklarımız da Web Tasarım Ankaranın 1.000,00-TL ücretle çalıştığını beyan etmiştir. Kaldı ki, kural olarak ücretin miktarı ve ekleri gibi konularda ispat yükü işçide olup,  Web Tasarım Ankara tarafın ücret miktarına yönelik tek ispatı sadece kendi beyanı ve tanıklarının anlatımları olup, Web Tasarım Ankara, ücret konusundaki iddiasını yazılı ve somut bir belge ile de ispatlayamamıştır.