X
Yazılım
Yazılım

Ankara Web Tasarım Yazılım

Ankara Yazılım

Yazılım ve Programlama Hizmeti
    • Müşteri Takip Yazılımları
    • Hastane Yazılımlar
    • Araç Takip Sistemi
    • Gelir Gider Muhasebe Sistemleri
    • Ve Daha Birçoğu
Siz Hayal Edin Ankara Yazılım Yazsın. Dileğiniz ve İstekleriniz Parelelinde Firmanız İçin Gerekli Yazılımları Oluşturmaktayız.

Yazılım Programlama

Yazılım nedir?

Yazılım,  elektronik  aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan  programların  tümüne verilen isimdir. Bir başka deyişle var olan bir problemi çözmek amacıyla  bilgisayar  dili kullanılarak oluşturulmuş anlamlı anlatımlar bütünüdür.

Kelime  işlemci  programları,  bilgisayarınız  açıldığında  CD  sürücünüzü, işletim  sistemi, sabit sürücüleri,  RAM’i  tanıyan  BIOS,  virüslerin  kendileri,  web  tarayıcınız, antivirüs programları hep birer yazılımdır.

Bir Yazılımda Olması Gereken Temel Özellikler

Doğruluk: Yazılımın belirtilmiş ihtiyaçlarını karşılamasıdır.

Güvenilirlik: Gerekli işlevi ne hassaslıkla yerine getireceği beklentisidir.

Verimlilik:  İşlevin gerçekleştirilmesi için kullanılması gereken ve kod miktarı ve bilgisayar kaynaklarıdır.

Güvenlik(Bütünlük):  Yazılım  ve  bilgilerine,  istenmeyen  insanlarca  ulaşımın engellemenmesidir.

Kullanılabilirlik:  Programın  öğrenilmesi,  çalıştırılması,  girdi  hazırlama  ve  çıktı yorumlama işlemlerinin kolaylık derecesidir.

Hata bulma kolaylığı: Hatanın yerini bulma ve düzeltme kolaylığıdır.

Esneklik: Yazılımda değişiklik yapma kolaylığıdır.

Taşınabilirlilik:  Programın  farklı  donanımlarda  ve  yazılım  sistemi  ortamlarında kullanılmasıdır.

Tekrar  kullanılabilirlik:  Yazılım  tamamının  ya  da  bir  bölümünün  farklı  bir uygulamada kullanılabilmesidir.

Birlikte  çalışabilirlik:  Bir  yazılım  sisteminin  diğerleri  ile  bağlantı  sağlaması kolaylığıdır.

Bilgisayar yazılım türleri

Bilgisayar yazılımları genel olarak 3 ana grupta incelenebilir. Bunlar:

1- Sistem Yazılımları (System Software): Bilgisayarın kendisinin işletilmesini sağlayan, işletim sistemi, derleyiciler (compilers).

2- Uygulama Yazılımları (Application Software): Bu kullanıcıların işlerine çözüm sağlayan örneğin kontrol, çek, bordro, senet, stok, kütüphane kayıtlarını tutan programlar, bankalardaki müşterilerin para hesaplarını tutan programlar gibi yazılımlardır.

Bütün sistem programları içinde en temel yazılım işletim sistemidir ki, bilgisayarın bütün donanım ve yazılım kaynaklarını kontrol ettiği gibi, kullanıcılara ait uygulama yazılımlarının da çalıştırılmalarını ve denetlenmelerini sağlar.

3- Çevirici Yazılımlar: Herhangi bir dilde yazılan programı makine diline çeviren yazılımlardır.

Uygulama yazılım türleri nelerdir ?

1- Genel Amaçlı Uygulama Yazılımları

2- Özel Amaçlı Uygulama Yazılımları

Yazılımlara örnekleri

1- Winrar

2- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

3- Winamp

4- Norton

çeşitli kategorilerdeki örnek yazılımlardır.

Hizmet Yazılımları nedir?

Hizmet yazılımları, genel sistem destek işlemlerini yapmak için kullanılan programlardır. Diskleri biçimlendirmek, disklerdeki programları yedeklemek, dosyaları kopyalamak, dosya transfer (ftp), dosya sıkıştırma, klavye düzenleme, disk yüzeyini düzenleme(fdisk, partition magic), virüs temizleme gibi işlemleri yaparlar. Çoğu işletim sistemi hizmet yazılımlarının yaptığı işlerin çoğunu yapmaktadır. Fakat bazı durumlarda hizmet yazılımları ayrı bir paket olarak daha güçlü özelliklerle üretilmektedir.

Zararlı Yazılım nedir?

Bilgisayarlara, faydalı yazılımlara zarar veren, kullanıcı bilgilerini çalan, kullanıcı dosyaları üzerinde tahribat yapan yazılımlara zararlı yazılımlar denilmektedir.

Zararlı yazılımlar bir bilgisayardan diğerine yayılabilen, kendi kendilerini çoğaltabilen ve çoğu kez bilgisayar sistemlerine zarar vermek için yazılmış programlardır.

Her yazılım her bilgisayarda çalışır mı ?

Bilgisayarda hangi işletim sistemi kurulu olduğundan bağımsız şekilde çalışabilen yazılımlar üretebilse de, pek çok yazılım tek bir işletim sisteminde çalışacak şekilde üretilir. Ayrıca her yazılımın çalışmak için gereksinim duyduğu farklı donanım özellikleri olabilir ve bu donanıma sahip olmayan bilgisayarlarda bu yazılımı çalıştırmak mümkün olmayabilir.

Casus yazılım nedir?

Casus yazılım tanıtım kişisel bilgi toplama veya onayınızı almadan bilgisayarınızın yapılandırmasını değiştirme gibi belirli davranışları gerçekleştiren yazılımlar için kullanılan genel bir terimdir.

Özgür yazılım nedir?

Özgür yazılım kavramı, kullanıcıların, kopyalama, yazılımı çalıştırma, dağıtma, üzerinde çalışma, değiştirme ve geliştirme özgürlükleriyle ilgili bir kavramdır.

Bir yazılım özgür yazılım olabilmesi için nasıl olmalıdır*

1- Herhangi bir amaç için yazılımı çalıştırma özgürlüğüne,

2- Kopyaları dağıtma özgürlüğüne,

3- Her ne istiyorsanız onu yaptırmak için programın nasıl çalıştığını ögrenmek ve onu değiştirme özgürlüğüne

4- Tüm toplumun yarar sağlayabileceği şekilde programı geliştirme ve geliştirdiklerinizi yayınlama özgürlüğüne kullanıcılar sahipse o yazılım özgür yazılımdır.

Programlama nedir?

Programlama ya da diğer adıyla yazılım, bilgisayarın donanımına nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren kelimeler, komutlar, aritmetik işlemler kısaca herşeydir.

Programlama ya da diğer adıyla yazılım, bilgisayarın donanımına nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar, kelimeler, aritmetik işlemler kısaca herşeydir.Diğer bir tanım verecek olursak programlama, bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının yapılması sürecine verilen isimdir. Programlama, bir proglamlama dilinde yapılır. Bu programlama dili Java ve C gibi yuksek seviyede bir dil olabileceği gibi assembly ve bazı durumlarda makine dili de olabilir. Yazılan kaynak kodu genellikle bir bağlayıcı ve derleyici yardımıyla belirli bir sistemde çalıştırılabilir hale getirilir. Ayrıca kaynak kodu, bir yorumlayıcı yardımıyla derlemeye gerek duyulmadan satır satır çalıştırılabilir.Derleyici, yazılan programları okuyup içerisinde mantıksal veya yazınsal hatalar olup olmadığını bulan, bulduğu hataları kullanıcıya göstererek programın düzeltilmesine yardım eden, hata yoksa programı çalıştırıp sonucunu gösteren, ayrıca çeşidine göre pek çok başka özelliği barındırabilen (bir değişkenin üzerine mouse ile gelindiğinde değişkenin özelliklerini gösterme, fonksiyonun üzerine gelindiğinde kod içerisinde fonksiyonu bulup yazıldığı satıra gidebilme, kodların daha kolay okunabilmesi için etiketler yardımıyla kodları toparlayacak bölgeler oluşturabilme..) birer platformdur.

Bir problemi çözmek istiyoruz ve istediğimiz doğrultusunda verileri girerek makineyle iletişime geçiyoruz, kodlanan makinede bize istediğimizi yaptırıyor. Farklı farklı programlama dilleri  var ancak amaç hep aynıdır. Makineye istediğini yaptırmak.

Yazılım(software) kelimesi bilgisayar programlama dilleriyle oluşturulan dökümanları, dosyaları ifade eder. Yani bilgisayarınızda işletilmek, çalıştırılmak üzere tasarımlanmış dosyalar yazılım kapsanına girer.

Ankara Web Tasarım

Web Tasarım

Ankara Yazılım ve Programlama
Dilediğiniz kafanızda tasarladığınız proje ve yazılımları Ankara Yazılım Firması olarak beklentilerinizi gerçekleştiriyoruz. Ankara Proramlama Firmamız Türkiyenin öncü hastane, üniiversite, restourant ve daha bir çok kurumunun yazılım ihtiyaçlarını karşılamıştır ve karşılamaktadır.
Hazır yazılımlar işinizi görmüyorsa hazır paket programlar ihtiyacınızı karşılamıyorsa doğru adrestesiniz programlama konusunda uzman personelimizle sadece isteklerinizi anlatmanız yeterli… Ankara Web Tasarım